Utbildningar

UTBILDNINGAR INKL EXKURSIONSMÅL, INFORMATIONSSTIG OCH ARBORETUM

Reviderad senast 16-04-16

SKOG OCH TRÄTEKNIK

Skoglig ingenjörsutbildning (120 p) vid Högskolan Dalarna.
Träteknisk ekonom (120 p) vid Högskolan Dalarna.
Produktutveckling TRÄ (120 p) vid Högskolan Dalarna.
INTERNATIONAL MASTER IN FOREST ENGINEERING vid Skog&Trä-gruppen, Högskolan Dalarna i Garpenberg.

60 p påbyggnad. Behörighet: Bach.of Sc. (120p) i maskin-, trä- eller skogstekniska ämnen.

SMÅSKALIGT SKOGSBRUK o LOKAL TRÄFÖRÄDLING

”Kvalificerad Yrkesutbildning” (45 p) vid Högskolan Dalarna alt. som Gymnasial påbyggnadsutbildning vid Hedemora LärCentrum.

NATURFORUM I GARPENBERG AB

Högskolekurser i geologi.

EKOLOGISK TRÄDGÅRDSODLING

1-årig utbildning med start jan. 2016. Hedemora LärCentrum. Kontakt: Annica Swartström. Tel: 0225 26000; Fax: 0225 26100; Utbildningsomgång III startar 7 jan. 16.

EKOLOGISK TRÄDGÅRDSODLING. PÅBYGGNADSUTBILDNING

½-årig utbildning med start jan. 2016. Hedemora LärCentrum. Kontakt: Annica Swartström. Tel: 0225 26000; Fax: 0225 26100; Utbildningsomgång I startar 7 jan. 16.

BEHANDLINGSASSISTENT-UTBILDNING

Utbildning under 2016. Omfattning 40 veckor. Hedemora LärCentrum.
Kontakt: Håkan Frenell.

GRUNDUTBILDNING I BYGGNADSVÅRD

40 veckor. Start 8 jan 2001. Hedemora Lärcentrum. Kontakt: Christer Nyström. Tel: 0225 26094; Fax: 0225 26100; Utbildningsomgång II startar 7 jan. 16.

BIODLING

Start 7 feb 16 i Garpenberg.
Kontakt: Birgitt Broström alt. Rolf Almqvist.

MASSMEDIACENTRUM

Utbildning syftande till konstruktiva relationer mellan t.ex. forskare och massmedia.

TILLVERKNING AV TIMMERHUS

Påbyggnadsutbildning vid Stiernhööksgymnasiet i Rättvik i samarbete med Föreningen Svenska Timmerhus, GIAB och Garpenbergs Såg AB.

BOTANISKA EXKURSIONSMÅL

Garpenbergsterrängen som exkursionsmål vid botaniska studier.

VILSELEDEN

Skoglig informationsstig

ARBORETUM