Transporter

Vid behov av enskild eller grupptransport till eller från Garpenbergs UtvecklingsCentrum rekommenderar vi en kontakt med Holmbergs Buss&Taxi i Avesta.

Tel: 0226-70600
Fax: 0226-72040
Kontaktpersoner: Gunnar Holmberg alt. Peter Holmberg