Bibliotek

Vi har bred erfarenhet av personlig service till såväl forskare, studenter, skogsfolk som allmänhet och kan erbjuda Dig lån/kopior ur egna samlingar hjälp att finna intressant litteratur och faktauppgifter förmedling av lån/kopior från andra bibliotek inom och utom landet via högskolans bibliotek i Borlänge.

Via LIBRIS-länken här kan du också själv söka och beställa dokumentation.
På biblioteket i Garpenberg finns möjlighet att söka i en mängd externa baser inom och utom landet.

Vi har ca 20 läsplatser, kopiator och konferensrum. Avgift debiteras för kopieförmedling och litteratursökningar.

För vidare upplysningar kontakta:

Eva Nyström
Högskolan Dalarna
Biblioteket
Herrgårdsvägen 122
S-776 98 GARPENBERG
Tel: 0225 26030 alt. 26074
Fax: 0225 26100
E-post: eny@du.se