Aktualiteter

Lunch serveras på Garpenbergs Herrgård, månd-fred mellan kl. 11.30 och 13.00

KY-utbildningen ”Lokal Träförädling och Småskaligt Skogsbruk” som skulle ha startat 12 augusti 2015 är inställd pga för få ansökningar. Andra igångvarande utbildningar som kan vara av intresse för Dig som ansökt är: Hustimring vid Stiernhööksgymnasiet i Rättvik, Grundkurs i byggnadsvård vid Garpenbergs UtvecklingsCentrum.

Sommarträdgård inomhus. Bildreportage från utbildningen ”Ekologisk trädgårdsodling” Fortsättningskurs.

”Tillverkning av Timmerhus” – en ettårig påbyggnadsutbildning vid Stiernhööksgymnasiet i Rättvik i samarbete med Föreningen Svenska Timmerhus,GIAB och Garpenbergs Såg AB.

GIAB har köpt Garpenbergs Herrgård

Garpenbergs Intressenter AB har av Akademiska Hus AB köpt hela anläggningen vid fd Skogshögskolan i Garpenberg. I köpet ingår förutom herrgårdsbyggnaden med tillhörande flyglar och gästhotell även institutionsbyggnaderna med bl a kontor, bibliotek, lektionssalar och lab. Växthus, verkstad, bostadslänga, f d förvaltarboställe och diverse övriga byggnader ingår i fastighetsköpet, som omfattar ca 45 hektar.

Genom förvärvet av anläggningen ges GIAB betydligt större möjligheter att själv påverka anläggningens och områdets framtida utveckling; samtidigt undanröjs risken att fastigheten säljs till någon intressent som helt vill ändra nuvarande och planerat nyttjande av fastigheten. I planerna ingår att permanenta Garpenbergsanläggningen som en bestående högskole- och universitetsort.

Den 15 augusti övergick GIAB:s restaurang- och konferensrörelse vid Garpenbergs UtvecklingsCentrum till Garpenbergs Herrgård AB med Nils och Maj-Lis Aittama som ägare. I köpet ingår herrgård med flyglar samt hotell och diverse mindre byggnader. Restaurang- och konferensrörelse kommer även fortsättningsvis att drivas i nära samarbete med övriga verksamheter vid Garpenbergs UtvecklingsCentrum.

SEMINARIER/GÄSTFÖRELÄSNINGAR/DEMONSTRATIONER/KURSER M.M.

Vid Garpenbergs UtvecklingsCentrum eller annorstädes med utgångspunkt från verksamheten i Garpenberg.

2016

Vecka 24-26
10-16.6 UTSTÄLLNING. Elevarbeten från utbildningen ”Bruka och Återbruka”.
10-16.6 UTSTÄLLNING. Illustratören vid GIAB, Sigge Falk, bildkåserar om expeditioner med hundsläde, kanot och cykel i Norge/Sverige, Yukonfloden resp Alaska.
11.6 Dalby Plantskola. Utbildning av polska plantproducenter.
13.6 Biodlingsutbilding.
13-16.6 Projektmöte i Finland för SMALLFORE. Systemgruppen vid Skog&Trä/Garpenberg deltar.
14-16.6 Hundutbildning.
Vecka 27-31
18-21.7 Hundutbildning. Golden Retriever.
Vecka 32-33
5-9.8 Floristikutbildning. Högskolan Dalarna.
15.8 Utbildningen Internat. M.Sc. in Forest Engineering startar.
Vecka 34-35
19-25.8 Sommarforskarskola för NT-gymnasister i Dalarna.
30.8-1.9 Jägmästarkursjubileum. Kurs 62-66.
Vecka 36-41
27.9 Seminarium. Återföring av vedaska till skogsmark. HS Dalarna/Skog&Trä/ Systemgruppen. Kontakt: Jan-Erik Liss.
28-29.9 Retrievermästerskap. SM.
5-9.10 Utbildning av skogsteknologer. KTH, LTU samt två finska universitet.

Övrigt

HONUNG: Vi säljer nu ”HERRGÅRDSHONUNG” från egen produktion. Inhandlas i receptionen i institutionsbyggnaden. Produktionen ingår i ett LEADER+ – projekt för komplementär försörjning.

NÄTVERK GARPENBERG

Centrum för stöd och kommunikation mellan företag med ursprung i företagar- o entreprenörsutbildning vid Garpenbergs UtvecklingsCentrum.

Verksamhet:

Tar emot o förmedlar frågor och kvalificerade kunskaper till ingående företag med stöd av nätverket självt samt kunskaper via Garpenbergs samlade kompetens och kontakter.

Upprättar, underhåller och verkar för ett välfungerande epostnätverk mellan nätverkets medlemmar.
Konstruerar, underhåller och serverplacerar nätverksdeltagarnas hemsidor på Internet avseende företagsannonsering och internethandel. Serverplats tillhandahålles vid behov av Garpenbergs UtvecklingsCentrum.

Företagsform: En verksamhetsgren vid GIAB via underentreprenör.

Ansvarig:

JR Timmer
Joakim Ruth
Garpenbergs UtvecklingsCentrum
Herrgårdsv.122
776 98 Garpenberg